PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"elementary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

elementary przymiotnik

elementary + rzeczownik
Kolokacji: 37
elementary school • elementary education • elementary particle • elementary level • elementary grade • elementary school teacher • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
  • The other was elementary particles, the study of the very small.
  • Until 1955, it was a major center for research on elementary particles.
  • The table to the right gives the mass of each elementary particle.
  • As a result elementary particles fall in representations of this group.
  • He is also a specialist in the theory of elementary particles.
  • They're elementary particles, with no charge, and a tiny rest mass.
  • In his early career he worked on quantum field theory of elementary particles.
  • "They know all about elementary particles and fundamental forces," she explained.
  • A quantum computer, however, stores information by using the states of elementary particles.
  • Quantum field theory has been developed to describe the elementary particles.
4. elementary level = poziom podstawowy elementary level
5. elementary grade = podstawowa klasa elementary grade
elementary + przyimek
Kolokacji: 3
elementary to • elementary in • elementary through

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.