BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"electric" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

electric przymiotnik

electric + rzeczownik
Kolokacji: 251
electric guitar • electric motor • electric power • electric light • electric shock • electric field • electric car • electric chair • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
2. electric motor = silnik elektryczny electric motor
3. electric power = moc elektryczna electric power
4. electric light = światło elektryczne electric light
5. electric shock = wstrząs elektryczny electric shock
6. electric field = pole elektryczne electric field
7. electric car = samochód elektryczny electric car
8. electric chair = krzesło elektryczne electric chair
10. electric utility = elektryczna użyteczność electric utility
11. electric locomotive = lokomotywa elektryczna electric locomotive
12. electric charge = ładunek elektryczny electric charge
13. electric company = elektryczna spółka electric company
14. electric bass = elektryczny bas electric bass
15. electric train = pociąg elektryczny electric train
16. electric bill = elektryczny rachunek electric bill
17. electric piano = pianino elektroniczne electric piano
18. electric lighting = oświetlenie elektryczne, światło elektryczne electric lighting
19. electric current = prąd elektryczny electric current
20. electric line = linia elektryczna electric line
21. electric service = elektryczny serwis electric service
22. electric generator = agregat prądotwórczy electric generator
23. electric system = system elektryczny electric system
24. electric unit = elektryczna jednostka electric unit
25. electric fan = elektryczny wentylator electric fan
26. electric heater = grzejnik, piecyk elektryczny electric heater
27. electric rate = taryfa za korzystanie z energii elektrycznej electric rate
28. electric mixer = elektryczny mikser electric mixer
29. electric bulb = elektryczna żarówka electric bulb
30. electric drill = wiertarka elektryczna electric drill
31. electric grid = elektryczna krata electric grid
32. electric wire = drut elektryczny electric wire
33. electric cable = kabel elektryczny, przewód elektryczny electric cable
35. electric lamp = lampa elektryczna electric lamp
36. electric energy = energia elektryczna electric energy
37. electric tram = elektryczny tramwaj electric tram
38. electric fence = pastuch elektryczny, ogrodzenie pod napięciem electric fence
39. electric pump = elektryczna pompa electric pump
40. electric razor = elektryczna maszynka do golenia electric razor
41. electric instrument = elektrofon elektromechaniczny electric instrument
42. electric organ = organy elektryczne electric organ
43. electric railway = elektryczna kolej electric railway
44. electric circuit = obwód elektryczny electric circuit
45. electric clock = zegar elektryczny electric clock
46. electric violin = skrzypce elektryczne electric violin
  • In 1977, he pioneered the use of the 5-string electric violin, with a lower C string.
  • The modern electric violin is about 10 years old.
  • Some manufacturers produce electric violins because they also have a single pickup.
  • He built his first electric violin in junior high school.
  • The song features the use of electric violin, played by Lea.
  • The effect is also extensively used with the electric violin.
  • He later learned to play the electric violin in 2005.
  • He is also known live-action music performer, playing the electric violin.
  • Later, she went back to electric violin and gave several performances.
  • The history of the electric violin spans the entire 20th century.
47. electric version = elektryczna wersja electric version
48. electric typewriter = elektryczna maszyna do pisania electric typewriter
49. electric blanket = koc elektryczny electric blanket
50. electric potential = potencjał elektryczny electric potential
51. electric guitarist = elektryczny gitarzysta electric guitarist
52. electric traction = trakcja elektryczna electric traction
53. electric blue = kolor jaskrawoniebieski electric blue
54. electric window = szyba elektryczna electric window
55. electric torch = latarka elektryczna electric torch
56. electric engine = lokomotywa elektryczna electric engine
57. electric furnace = piec elektryczny electric furnace
58. electric arc = łuk elektryczny electric arc
59. electric keyboard = elektryczna klawiatura electric keyboard
61. electric fire = piecyk elektryczny electric fire
62. electric sign = elektryczny znak electric sign
63. electric stove = kuchnia elektryczna electric stove
64. electric cart = elektryczny wóz electric cart
65. electric battery = elektryczna bateria electric battery
66. electric eel = węgorz elektryczny (gatunek ryby słodkowodnej) electric eel
67. electric signal = elektryczny sygnał electric signal

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.