ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"election" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

election rzeczownik

rzeczownik + election
Kolokacji: 93
November election • runoff election • Assembly election • council election • Senate election • December election • January election • ...
election + rzeczownik
Kolokacji: 120
Election Day • election campaign • election year • election result • election law • election official • election cycle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
(5) cycle, return, threshold
Kolokacji: 3
(8) system, calendar, machinery
Kolokacji: 3
(12) ballot, election, vote, runoff
Kolokacji: 4
(17) race, contest, Show
Kolokacji: 3
(18) promise, pledge
Kolokacji: 2
(20) rally, turnout, tribunal
Kolokacji: 3
(22) protest, boycott
Kolokacji: 2
(23) irregularity, fever
Kolokacji: 2
(24) record, timetable, history
Kolokacji: 3
(25) poll, recount, research
Kolokacji: 3
1. election poll = wybory wyborcze election poll
3. election recount = wybory opisywać election recount
(26) debacle, fiasco
Kolokacji: 2
election + czasownik
Kolokacji: 80
election results • election comes • election takes • election sees • election goes • election occurs • election gives • election brings • ...
czasownik + election
Kolokacji: 180
election scheduled • seek election • organize elections • influence elections • introduce to elections • elect in the election • ...
przymiotnik + election
Kolokacji: 217
general election • presidential election • parliamentary election • federal election • local election • municipal election • ...
przyimek + election
Kolokacji: 33
through elections • by election • upon one's election • to elections • including elections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.