ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"election" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

election rzeczownik

rzeczownik + election
Kolokacji: 93
November election • runoff election • Assembly election • council election • Senate election • December election • January election • ...
election + rzeczownik
Kolokacji: 120
Election Day • election campaign • election year • election result • election law • election official • election cycle • ...
election + czasownik
Kolokacji: 80
election results • election comes • election takes • election sees • election goes • election occurs • election gives • election brings • ...
czasownik + election
Kolokacji: 180
election scheduled • seek election • organize elections • influence elections • introduce to elections • elect in the election • ...
przymiotnik + election
Kolokacji: 217
general election • presidential election • parliamentary election • federal election • local election • municipal election • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
(1) general, local
Kolokacji: 2
(4) federal, formal, official
Kolokacji: 3
(13) subsequent, prior
Kolokacji: 2
(19) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(21) American, tribal, episcopal
Kolokacji: 3
(23) British, Scottish, Irish
Kolokacji: 3
(28) open, nation-wide, state-wide
Kolokacji: 3
(29) regular, orderly, scheduled
Kolokacji: 3
(31) successful, disastrous
Kolokacji: 2
(32) annual, successive, periodic
Kolokacji: 3
(35) final, eventual
Kolokacji: 2
(37) fraudulent, bogus, mock
Kolokacji: 3
(39) quadrennial
Kolokacji: 1
(40) public, secret-ballot, secret
Kolokacji: 3
(41) immediate, quick, prompt
Kolokacji: 3
(42) only, single, whites-only
Kolokacji: 3
(44) Nicaraguan, Panamanian
Kolokacji: 2
(45) at-large, double
Kolokacji: 2
przyimek + election
Kolokacji: 33
through elections • by election • upon one's election • to elections • including elections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.