ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"election" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

election rzeczownik

rzeczownik + election
Kolokacji: 93
November election • runoff election • Assembly election • council election • Senate election • December election • January election • ...
election + rzeczownik
Kolokacji: 120
Election Day • election campaign • election year • election result • election law • election official • election cycle • ...
election + czasownik
Kolokacji: 80
election results • election comes • election takes • election sees • election goes • election occurs • election gives • election brings • ...
czasownik + election
Kolokacji: 180
election scheduled • seek election • organize elections • influence elections • introduce to elections • elect in the election • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 73
(1) schedule, plan
Kolokacji: 2
(7) lose, suffer, regain, hurt
Kolokacji: 6
(9) contest, challenge
Kolokacji: 5
(11) defeat, vote
Kolokacji: 5
(13) abolish
Kolokacji: 2
(14) allow, include, permit, favor
Kolokacji: 4
(20) require, demand, expect, want
Kolokacji: 5
(21) dominate, list, prevail
Kolokacji: 3
(22) bring, increase, contribute
Kolokacji: 3
przymiotnik + election
Kolokacji: 217
general election • presidential election • parliamentary election • federal election • local election • municipal election • ...
przyimek + election
Kolokacji: 33
through elections • by election • upon one's election • to elections • including elections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.