PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"egg" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

egg rzeczownik

rzeczownik + egg
Kolokacji: 42
Easter egg • nest egg • bird egg • fish egg • Fabergé egg • ...
egg + rzeczownik
Kolokacji: 73
egg yolk • egg white • egg mixture • egg roll • egg cell • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. egg yolk = żółtko (w jajku) egg yolk
2. egg white = białko (w jajku) egg white
  • They are good even when made only with egg whites.
  • Do that just until the egg whites are mixed in.
  • Preparing the egg whites is perhaps the most critical part.
  • In a large bowl, bring the egg whites to room temperature.
  • I cut the egg whites in half so the cake wouldn't dry out.
  • We learn that he eats a lot of egg whites.
  • Egg whites should be just firm enough to form soft peaks.
  • Add the egg whites and mix just enough to blend.
  • Beat the egg whites with the salt until they stand up in peaks.
  • In a large bowl, beat the egg whites until they are blended.
3. egg mixture = mieszanina z jajek egg mixture
4. egg roll = sajgonka, chiński krokiet (nadziewany mięsem lub jarzynami) egg roll
5. egg cell = komórka jajowa egg cell
7. egg cream = koktajl mleczno-czekoladowy egg cream
8. egg shell = skorupka od jajka egg shell
9. egg sac = kokon jajowy (pająka) egg sac
10. egg mass = masa jajeczna egg mass
egg + czasownik
Kolokacji: 45
egg hatches • egg laying • egg develops • egg contains • egg comes • ...
czasownik + egg
Kolokacji: 58
lay eggs • eat eggs • produce eggs • cook egg • add eggs • break eggs • put one's eggs • use eggs • take eggs • throw eggs • get eggs • ...
przymiotnik + egg
Kolokacji: 89
hard-boiled egg • fried egg • large egg • golden egg • white egg • perfect egg • poached egg • raw egg • single egg • rotten egg • ...
przyimek + egg
Kolokacji: 16
into eggs • with eggs • of eggs • from eggs • for eggs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.