"efficient" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

efficient przymiotnik

efficient + rzeczownik
Kolokacji: 153
efficient way • efficient use • efficient method • efficient manner • efficient system • efficient service • efficient operation • ...
czasownik + efficient
Kolokacji: 5
become efficient • make efficient • prove efficient • look efficient • cost efficient
przysłówek + efficient
Kolokacji: 34
most efficient • highly efficient • extremely efficient • far more efficient • economically efficient • ...
efficient + przyimek
Kolokacji: 7
efficient in • efficient for • efficient at • efficient with • efficient to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.