"efficient" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

efficient przymiotnik

efficient + rzeczownik
Kolokacji: 153
efficient way • efficient use • efficient method • efficient manner • efficient system • efficient service • efficient operation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. efficient way = wydajny sposób efficient way
3. efficient method = skuteczna metoda efficient method
4. efficient manner = wydajny sposób efficient manner
5. efficient system = skuteczny system efficient system
6. efficient service = sprawna obsługa efficient service
8. efficient energy = wydajna energia efficient energy
9. efficient mean = wydajny oznaczać efficient mean
12. efficient fuel = wydajne paliwo efficient fuel
14. efficient management = skuteczne zarządzanie efficient management
15. efficient engine = wydajny silnik efficient engine
16. efficient machine = sprawna maszyna efficient machine
17. efficient market = rynek efektywny efficient market
18. efficient design = skuteczny projekt efficient design
20. efficient process = wydajny proces efficient process
czasownik + efficient
Kolokacji: 5
become efficient • make efficient • prove efficient • look efficient • cost efficient
przysłówek + efficient
Kolokacji: 34
most efficient • highly efficient • extremely efficient • far more efficient • economically efficient • ...
efficient + przyimek
Kolokacji: 7
efficient in • efficient for • efficient at • efficient with • efficient to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.