"dumb" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dumb przymiotnik

dumb + rzeczownik
Kolokacji: 59
dumb thing • dumb luck • dumb question • dumb animal • dumb idea • ...
czasownik + dumb
Kolokacji: 7
strike dumb • play dumb • look dumb • feel dumb • act dumb • ...
dumb + przyimek
Kolokacji: 4
dumb with • dumb down • dumb in • dumb for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.