KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) water, scene
Kolokacji: 2
(4) fountain, establishment
Kolokacji: 2
(5) habit, culture
Kolokacji: 2
(7) glass, vessel, Gourd
Kolokacji: 3
(8) cup, hole, trough
Kolokacji: 3
(9) straw, tube
Kolokacji: 2
  • My favorite has a drinking straw casting a huge shadow across a friend's face.
  • Instead she retrieved her drinking straw from its biding place.
  • People usually drink milkshakes with a drinking straw and from a tall glass or cup.
  • Instead, chew on a drinking straw or a coffee stirrer.
  • A basic drinking straw is straight for the full length.
  • She repeated the sequence several times, then presented the boy with the drinking straw.
  • If necessary, the drugs can be ingested via a drinking straw.
  • Take a beaker full of water and some drinking straws.
  • It might be you that's "looking through the drinking straw" actually (nice phrase though).
  • It was a little larger than a drinking straw.
2. drinking tube = rura dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking tube
(10) den, spot, club, place, bulb
Kolokacji: 5
(11) alcohol, wine, beer
Kolokacji: 3
(12) coffee, tea, Caffeine
Kolokacji: 3
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.