"down" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

down rzeczownik

rzeczownik + down
Kolokacji: 43
Churchill Down • County Down • South Down • North Down • Hawk Down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. Churchill Down = Churchill Down Churchill Down
2. County Down = Down hrabstwa County Down
3. South Down = Południe Down South Down
4. North Down = Północ Down North Down
5. Hawk Down = Jastrząb Down Hawk Down
6. Way Down = Droga Down Way Down
down + rzeczownik
Kolokacji: 8
Down syndrome • Down Payment • South Downs National Park • Down side • Down button • ...
czasownik + down
Kolokacji: 12
break Down • settle Down • hold Down • go through downs • run at Churchill Downs • ...
przymiotnik + down
Kolokacji: 6
Deep Down • Double Down • Low Down • slow down • rolling down • ...
przyimek + down
Kolokacji: 13
on downs • with downs • of downs • for downs • from Down • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.