"developmental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

developmental przymiotnik

developmental + rzeczownik
Kolokacji: 90
developmental disability • developmental stage • developmental biology • developmental psychology • developmental disorder • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.