"developmental disability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwojowa niepełnosprawność
  1. developmental przymiotnik + disability rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He began working at a group home for children with developmental disabilities.

powered by  eTutor logo