ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"developmental league" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwojowa liga
  1. developmental przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Well, excuse me, but isn't that the point of a developmental league?

powered by  eTutor logo