"Developmental League" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: developmental league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rozwojowa Liga
  1. developmental przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well, excuse me, but isn't that the point of a developmental league?