Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"development" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

development rzeczownik

rzeczownik + development
Kolokacji: 188
housing development • software development • product development • community development • character development • ...
development + rzeczownik
Kolokacji: 208
development project • development program • development corporation • development agency • development effort • ...
development + czasownik
Kolokacji: 120
development occurs • development includes • development continues • development leads • development begins • ...
czasownik + development
Kolokacji: 181
promote development • stimulate development • undergo development • arrest Development • allow development • ...
przymiotnik + development
Kolokacji: 387
economic development • far development • recent development • residential development • commercial development • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • In recent development, with the help from the state government.
  • That we could learn anything new about them at all was a recent development.
  • It's quite a recent development - within the last six months.
  • There had been a very recent development, but according to Brown, nothing that would change anything.
  • There has been some recent development and construction in the area.
  • The growth in staff size is a relatively recent development.
  • Some recent development has occurred in the late 1990s and into the 21st Century.
  • After a recent development the ground has a capacity of about 25,000.
  • To some, the recent developments are nothing but good news.
  • And with recent developments, sometimes the next day doesn't turn out any better.
4. residential development = rozwój terenów mieszkalnych residential development
10. late development = spóźnione rozwinięcie late development
12. professional development = rozwój zawodowy, doskonalenie zawodowe professional development
15. positive development = pozytywny rozwój positive development
19. rural development = rozwój obszarów wiejskich rural development
20. later development = później rozwój later development
23. retail development = rozwój detaliczny retail development
24. mixed-use development = zróżnicowany-wykorzystanie rozwój mixed-use development
25. intellectual development = intelektualne rozwinięcie intellectual development
28. regional development = rozwój regionalny regional development
29. emotional development = rozwój emocjonalny emotional development
30. social development = rozwój społeczny social development
34. early development = wczesny rozwój early development
37. cultural development = kulturowy rozwój cultural development
38. normal development = prawidłowy rozwój normal development
39. technical development = rozwój techniczny technical development
40. artistic development = artystyczny rozwój artistic development
42. important development = ważne rozwinięcie important development
44. modern development = współczesny rozwój modern development
45. scientific development = naukowe rozwinięcie scientific development
46. large development = duże rozwinięcie large development
47. local development = lokalny rozwój local development
50. socio-economic development = socjalno-ekonomiczny rozwój socio-economic development
51. corporate development = wspólne rozwinięcie corporate development
52. continued development = kontynuowany rozwój continued development
54. mental development = rozwój umysłowy mental development
55. full development = pełne rozwinięcie full development
60. fetal development = płodowy rozwój fetal development
61. separate development = odrębne rozwinięcie separate development
62. interesting development = interesujący rozwój interesting development
64. active development = czynny rozwój active development
66. moral development = rozwój moralny moral development
67. unexpected development = niespodziewany rozwój unexpected development
70. joint development = wspólne rozwinięcie joint development
71. small development = mały rozwój small development
73. musical development = przetworzenie (materiału muzycznego) musical development
74. nuclear development = nuklearny rozwój nuclear development
75. natural development = naturalny rozwój natural development
76. organizational development = rozwój organizacyjny (proces wprowadzania zmian w organizacji) organizational development
78. extensive development = znaczne rozwinięcie extensive development
79. great development = wielki rozwój great development
80. exciting development = pasjonujący rozwój exciting development
82. long-term development = długoterminowy rozwój long-term development
84. global development = całościowe rozwinięcie global development
86. creative development = twórcze rozwinięcie creative development
89. welcome development = mile widziane rozwinięcie welcome development
90. gradual development = rozwój graduału gradual development
91. high development = wysoki rozwój high development
92. sexual development = rozwój płciowy sexual development
93. strategic development = strategiczny rozwój strategic development
94. dramatic development = teatralne rozwinięcie dramatic development
95. democratic development = demokratyczny rozwój democratic development
97. key development = kluczowy rozwój key development
98. planned development = planowany rozwój planned development
99. high-rise development = rozwój mrówkowca high-rise development
100. big development = duży rozwój big development
przyimek + development
Kolokacji: 33
under development • during development • of development • for development • between development • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.