"cross" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cross czasownik

cross + rzeczownik
Kolokacji: 115
cross paths • cross boundaries • cross country • cross one's mind • cross one's face • cross one's arms • cross one's legs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. cross paths = napotykać, spotykać (kogoś przypadkiem) cross paths
4. cross one's mind = przychodzić komuś do głowy, przychodzić komuś na myśl cross one's mind
5. cross one's face = krzyżować się czyjś twarz cross one's face
6. cross one's arms = skrzyżować ramiona cross one's arms
  • She says nothing, crossing her arms and looking between his feet.
  • I crossed my arms and looked around for a while.
  • He crossed his arms, waiting for her to start talking.
  • She sat back in the chair and crossed her arms.
  • I crossed my arms before me and looked straight out the window.
  • The four of them crossed their arms and joined hands.
  • He stands in front of the door and crosses his arms.
  • I crossed my arms to protect myself, and he then pulled me to him.
  • Circuit done, she crossed her arms and looked up at him.
  • She crossed her arms, and waited for him to continue.
7. cross one's legs = założyć nogę na nogę cross one's legs
8. cross one's fingers = skrzyżować palce, trzymać kciuki (w oczekiwaniu na coś) cross one's fingers
9. cross swords = poprzeczne miecze cross swords
12. cross the Atlantic = przekrocz Atlantyk cross the Atlantic
16. cross one's lips = krzyżować się czyjś wargi cross one's lips
18. cross one's land = krzyżować się czyjś ziemia cross one's land
20. cross the road = przejdź przez jezdnię cross the road
21. cross the stream = bądź przerzuconym przez strumień cross the stream
23. cross the creek = bądź przerzuconym przez zatokę cross the creek
24. cross the tracks = przejdź przez drogi cross the tracks
25. cross the desert = przejedź przez pustynię cross the desert
26. cross the mountains = przepraw się przez góry cross the mountains
27. cross the sea = przepłyń przez morze cross the sea
28. cross one's eyes = krzyżować się czyjś oczy cross one's eyes
29. cross the floor = przejść na drugą stronę barykady cross the floor
30. cross the hall = przejdź przez korytarz cross the hall
31. cross one's hands = krzyżować się czyjś ręce cross one's hands
33. cross the Strait = bądź przerzuconym przez Cieśninę cross the Strait
34. cross the Rhine = przekrocz Ren cross the Rhine
35. cross the water = bądź przerzuconym przez wodę cross the water
36. cross one's features = krzyżować się czyjś cechy cross one's features
38. cross the canal = przekrocz kanał cross the canal
39. cross one's ankles = krzyżować się czyjś kostki cross one's ankles
40. cross the space = przekrocz przestrzeń cross the space
czasownik + cross
Kolokacji: 31
attempt to cross • try to cross • allow to cross • want to cross • begin crossing • ...
cross + przyimek
Kolokacji: 50
cross into • cross over • cross out • cross off • cross through • ...
cross + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 54
quickly cross • illegally cross • finally cross • eventually cross • successfully cross • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.