BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"cricket" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cricket rzeczownik

rzeczownik + cricket
Kolokacji: 16
Test cricket • county cricket • club cricket • class cricket • List A cricket • ...
cricket + rzeczownik
Kolokacji: 92
cricket team • cricket ground • cricket club • cricket match • cricket pitch • Open Cricket Football • Marylebone Cricket Club • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
5. cricket pitch = boisko do krykieta cricket pitch
6. Open Cricket Football = Otwarta Piłka Nożna do krykieta Open Cricket Football
7. Marylebone Cricket Club = Marylebone Klub do krykieta Marylebone Cricket Club
8. Melbourne Cricket Ground = Melbourn Ziemia do krykieta Melbourne Cricket Ground
9. cricket player = gracz do krykieta cricket player
10. Yorkshire County Cricket Club = Yorkshire Klub hrabstwa do krykieta Yorkshire County Cricket Club
11. Sydney Cricket Ground = Sydney Ziemia do krykieta Sydney Cricket Ground
12. International Cricket Council = Międzynarodowa Rada do krykieta International Cricket Council
13. Cricket World Cup = Mistrzostwa świata do krykieta Cricket World Cup
14. cricket career = kariera do krykieta cricket career
15. cricket season = sezon krykietowy cricket season
  • The end of the war marked the start of the 1945 cricket season.
  • It represents the start of the 2005-06 Indian cricket season.
  • The 2009-10 international cricket season was between September 2009 and March 2010.
  • The 2012-13 international cricket season was from September 2012 to March 2013.
  • The 2008-09 international cricket season was between September 2008 and March 2009.
  • The 2004-05 international cricket season was from September 2004 to April 2005.
  • At the start of the 1990 cricket season, Foster was out of a job.
  • Thank God the cricket season is almost with us.
  • The event has been held annually towards the end of the cricket season in England since 2003.
  • Football is also played the ground in between cricket seasons.
16. cricket tournament = turniej do krykieta cricket tournament
17. cricket field = pole do krykieta cricket field
18. Cricket action photo = Zdjęcie działania do krykieta Cricket action photo
19. cricket ball = piłka do krykieta cricket ball
20. cricket bat = kij do krykieta cricket bat
22. England cricket team = Anglia drużyna krykietowa England cricket team
24. cricket stadium = stadion do krykieta cricket stadium
25. Cricket Board = Komisja do krykieta Cricket Board
26. English cricket season = Angielski sezon krykietowy English cricket season
28. cricket fan = fan do krykieta cricket fan
cricket + czasownik
Kolokacji: 9
cricket chirps • cricket begins • cricket sings • cricket matches • cricket resumes • ...
czasownik + cricket
Kolokacji: 19
play cricket • make in cricket • retire from cricket • include cricket • play in cricket • ...
przymiotnik + cricket
Kolokacji: 21
first-class cricket • international cricket • domestic cricket • best full-colour cricket • one-day cricket • ...
przyimek + cricket
Kolokacji: 12
of cricket • for cricket • in cricket • to cricket • from cricket • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.