"cricket season" — Słownik kolokacji angielskich

cricket season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sezon krykietowy
  1. cricket rzeczownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    It represents the start of the 2005-06 Indian cricket season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo