BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"consume" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consume czasownik

consume + rzeczownik
Kolokacji: 74
consume food • consume amounts • consume alcohol • consume energy • consume power • consume quantities • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. consume food = skonsumuj jedzenie consume food
3. consume alcohol = wypij alkohol consume alcohol
4. consume energy = pochłaniaj energię consume energy
5. consume power = skonsumuj moc consume power
6. consume quantities = skonsumuj ilości consume quantities
7. consume several percent = konsumować kilka procent consume several percent
8. consume resources = skonsumuj zasoby consume resources
10. consume products = skonsumuj produkty consume products
11. consume time = pochłoń czas consume time
12. consume fuel = zużyj paliwo consume fuel
czasownik + consume
Kolokacji: 4
stop consuming • begin consuming • avoid consuming • start consuming
consume + przyimek
Kolokacji: 23
consumed by • consumed during • consumed with • consumed in • consumed at • ...
consume + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 51
commonly consumed • widely consumed • quickly consume • completely consumed • regularly consume • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.