BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"consume" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

consume czasownik

consume + rzeczownik
Kolokacji: 74
consume food • consume amounts • consume alcohol • consume energy • consume power • consume quantities • ...
czasownik + consume
Kolokacji: 4
stop consuming • begin consuming • avoid consuming • start consuming
consume + przyimek
Kolokacji: 23
consumed by • consumed during • consumed with • consumed in • consumed at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. consumed by = skonsumowany przez consumed by
3. consumed during = skonsumowany podczas consumed during
4. consumed in = skonsumowany w consumed in
5. consumed at = skonsumowany przy consumed at
6. consumed on = skonsumowany na consumed on
7. consume about = konsumować około consume about
8. consumed for = skonsumowany dla consumed for
10. consume to = konsumować aby consume to
11. consume over = konsumować ponad consume over
12. consumed within = skonsumowany wewnątrz consumed within
consume + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 51
commonly consumed • widely consumed • quickly consume • completely consumed • regularly consume • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.