Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"construction" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

construction rzeczownik

rzeczownik + construction
Kolokacji: 110
road construction • railway construction • highway construction • railroad construction • home construction • school construction • ...
construction + rzeczownik
Kolokacji: 139
construction worker • construction project • construction site • construction company • construction industry • construction cost • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. construction worker = robotnik budowlany, pracownik budowlany construction worker
  • We've been working in Japan for 28 years but we have never had a construction contract.
  • Many of the company's big construction contracts are spread out over four years or more.
  • He had to let the construction contracts for the satellite.
  • At least six companies are expected to bid for the prime construction contract.
  • The first construction contract will be awarded in August, 2006.
  • A $32.5 million construction contract was awarded on December 8, 2012.
  • The construction contract for the ship was issued on 7 June 1930.
  • The first construction contract was awarded on February 27, 2008.
  • Those include many for which construction contracts were signed but real work not begun.
  • The $430 million in costs included three other major construction contracts associated with the dam.
15. construction firm = firma budowlana construction firm
19. construction boom = huk budowlany construction boom
26. construction loan = kredyt budowlany construction loan
27. construction contractor = przedsiębiorca budowlany construction contractor
32. construction management = kierownictwo budowy, zarządzanie działalnością budowlaną construction management
33. construction time = czas budowlany construction time
36. construction sector = sektor budownictwa construction sector
37. construction paper = papier kolorowy (np. do wycinanek) construction paper
38. construction schedule = harmonogram budowy construction schedule
39. construction effort = wysiłek budowlany construction effort
43. construction works = roboty budowlane construction works
construction + czasownik
Kolokacji: 82
Construction begins • Construction commences • construction starts • construction continues • construction takes • ...
czasownik + construction
Kolokacji: 94
halt construction • begin construction • start construction • stop construction • construction is undertaken • commence construction • ...
przymiotnik + construction
Kolokacji: 148
residential construction • new construction • original construction • wooden construction • initial construction • actual construction • ...
przyimek + construction
Kolokacji: 26
under construction • during construction • of construction • in construction • since one's construction • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.