ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"construction spending" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki budowlane
  1. construction rzeczownik + spending rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The report says the increase in construction spending is expected to continue at least through 2003.

powered by  eTutor logo