BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"component" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

component rzeczownik

rzeczownik + component
Kolokacji: 108
core component • software component • computer component • hardware component • engine component • ...
component + rzeczownik
Kolokacji: 22
component part • component analysis • component supplier • component unit • component manufacturer • ...
component + czasownik
Kolokacji: 34
component includes • component consists • component uses • component makes • component provides • ...
czasownik + component
Kolokacji: 48
include components • contain components • use components • make components • produce components • manufacture components • ...
przymiotnik + component
Kolokacji: 247
major component • key component • important component • main component • electronic component • essential component • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. major component = najważniejszy składnik major component
2. key component = kluczowy element key component
4. main component = główny składnik main component
  • The work is the main component of education from primary school to university.
  • Most of the main components can go into production right away.
  • The subject matter of environmental history can be divided into three main components.
  • Agriculture the is the main component of the economy in the district.
  • The aircraft arrived in June 2011 of the main components took about one year.
  • Most often, uranium-235 or plutonium-239 are the main components of these fuels.
  • These are the main components, but the list can be expanded with many others.
  • Now let's take a closer look at each of the main components.
  • Summer tourism around the lake is the main component of the local economy.
  • Two main components of the city's economy are showing job losses.
6. essential component = podstawowy element essential component
7. critical component = krytyczna składowa critical component
10. basic component = podstawowy element basic component
11. primary component = główny składnik primary component
12. large component = duży składnik large component
14. vital component = niezbędny składnik vital component
15. crucial component = zasadniczy składnik crucial component
17. small component = mały składnik small component
18. structural component = element konstrukcyjny structural component
19. necessary component = niezbędna część necessary component
21. integral component = składnik całki integral component
23. genetic component = genetyczny składnik genetic component
24. central component = centralna składowa central component
25. new component = nowy składnik new component
26. strong component = silny składnik strong component
27. common component = wspólny składnik common component
28. principal component = główny składnik principal component
29. separate component = odrębny składnik separate component
30. single component = jeden składnik single component
31. internal component = element wewnętrzny internal component
33. fundamental component = fundamentalny składnik fundamental component
34. certain component = pewny składnik certain component
35. optical component = optyczny składnik optical component
36. physical component = fizyczny składnik physical component
37. standard component = typowy składnik standard component
38. connected component = spójna składowa grafu (podgraf) connected component
39. military component = element wojskowy military component
40. automotive component = samochodowy składnik automotive component
przyimek + component
Kolokacji: 14
between components • into components • of components • for components • with components • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.