BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"compete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

compete czasownik

compete + rzeczownik
Kolokacji: 4
ability to compete • chance to compete • opportunity to compete • delegation to compete
czasownik + compete
Kolokacji: 34
begin competing • compete without reaching • start competing • allow to compete • try to compete • expected to compete • ...
compete + przyimek
Kolokacji: 35
compete with • compete for • compete against • compete in • competed since • ...
compete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
compete directly • compete internationally • compete successfully • compete effectively • compete mainly • regularly compete • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. compete directly = rywalizuj bezpośrednio compete directly
5. compete mainly = rywalizuj głównie compete mainly
6. regularly compete = regularnie rywalizuj regularly compete
7. compete together = rywalizuj razem compete together
8. compete well = rywalizuj dobrze compete well
9. primarily compete = głównie rywalizuj primarily compete
10. compete twice = rywalizuj dwa razy compete twice
11. compete annually = rywalizuj rocznie compete annually
12. later compete = później rywalizuj later compete
13. compete fiercely = rywalizuj gwałtownie compete fiercely
14. compete aggressively = rywalizuj agresywnie compete aggressively
15. compete nationally = rywalizuj na szczeblu centralnym compete nationally

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.