"compete together" — Słownik kolokacji angielskich

compete together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rywalizuj razem
  1. compete czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    They are both present but do not compete together.

powered by  eTutor logo