BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"compete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

compete czasownik

compete + rzeczownik
Kolokacji: 4
ability to compete • chance to compete • opportunity to compete • delegation to compete
czasownik + compete
Kolokacji: 34
begin competing • compete without reaching • start competing • allow to compete • try to compete • expected to compete • ...
compete + przyimek
Kolokacji: 35
compete with • compete for • compete against • compete in • competed since • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
4. compete in = weź udział compete in
5. compete at = rywalizować przy compete at
6. competed since = rywalizować od tej pory competed since
7. compete on = rywalizować na compete on
8. compete until = rywalizować do czasu gdy compete until
9. compete under = rywalizuj poniżej compete under
10. compete throughout = rywalizuj przez cały czas compete throughout
11. compete during = rywalizować podczas compete during
12. compete by = rywalizować przez compete by
13. compete over = rywalizować ponad compete over
15. compete from = rywalizować z compete from
16. compete to = rywalizować aby compete to
17. compete through = rywalizuj całkowicie compete through
18. compete after = rywalizuj potem compete after
19. compete within = rywalizuj wewnątrz compete within
20. compete without = rywalizuj na zewnątrz compete without
21. compete alongside = rywalizować wzdłuż compete alongside
22. compete among = rywalizować wśród compete among
23. compete across = rywalizuj wszerz compete across
24. compete of = rywalizować z compete of
25. compete around = rywalizuj wokół compete around
compete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 73
compete directly • compete internationally • compete successfully • compete effectively • compete mainly • regularly compete • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.