Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"community" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

community rzeczownik

rzeczownik + community
Kolokacji: 230
business community • intelligence community • minority community • bedroom community • retirement community • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 57
3. bedroom community = miasto-sypialnia bedroom community
4. minority community = społeczność mniejszościowa minority community
6. farming community = społeczność rolnicza farming community
7. plant community = zbiorowisko roślinne, fitocenoza plant community
8. fishing community = społeczność rybacka fishing community
9. arts community = sztuka społeczność arts community
10. world community = wspólnota światowa world community
11. research community = środowisko naukowe research community
  • The design was meant to grow in response to needs of the research community it serves.
  • The data are available to the entire research community free of charge.
  • Oragene first became available to the research community in 2004.
  • However, the medical research community has been slow to embrace these methods.
  • Scientists also worried about the impact the president's policy could have on the American research community.
  • "The new regulations send a dangerous message to the research community," he said.
  • That is so nice to hear from the research community.
  • The pilot data of 2008 has been released to the research community since April 30, 2009.
  • It has received a lot of attention in both the media and medical research community for its potential health benefits.
  • News of his death did not reach the research community for a few more years.
12. Latino community = Latynos społeczność Latino community
13. school community = wspólnota szkolna school community
14. advertising community = środowisko reklamy advertising community
17. resort community = kurort społeczność resort community
18. community of Educational Programs = społeczność programów edukacyjnych community of Educational Programs
19. Diet Center Diet Community = Centrum niskokaloryczne Wspólnota niskokaloryczna Diet Center Diet Community
20. community of Nova Scotia = wspólnota Nowej Szkocji community of Nova Scotia
22. community of Asturias = wspólnota Asturii community of Asturias
23. investment community = społeczność inwestycyjna investment community
24. mining community = społeczność górnicza mining community
27. user community = użytkownik społeczność user community
28. village community = miejscowa społeczność village community
29. learning community = ucząc się społeczności learning community
30. Economic Community of West States = Gospodarcza Wspólnota West States Economic Community of West States
31. student community = środowisko studenckie student community
33. music community = społeczność muzyczna music community
34. island community = społeczność wyspiarska island community
35. beach community = plażowa społeczność beach community
36. exile community = emigrant społeczność exile community
37. campus community = kampus społeczność campus community
38. church community = społeczność kościelna church community
39. Westchester community = Westchester społeczność Westchester community
40. expatriate community = społeczność na obczyźnie expatriate community
43. college community = społeczność college'u college community
44. farm community = społeczność gospodarska farm community
45. developer community = developer społeczność developer community
46. mountain community = społeczność górska mountain community
47. constituent community = składowa społeczność constituent community
48. fan community = fan społeczność fan community
49. development community = rozwój społeczność development community
50. education community = społeczność edukacyjna education community
51. science community = społeczność naukowa science community
52. gaming community = hazard społeczność gaming community
54. film community = społeczność filmowa film community
55. source community = źródło społeczność source community
56. Steel Community = Wspólnota stalowa Steel Community
57. banking community = społeczność bankowa banking community
community + rzeczownik
Kolokacji: 267
community service • community center • community leader • community college • community organization • community member • ...
community + czasownik
Kolokacji: 186
community consists • community supports • community grows • community recognizes • community develops • community continues • ...
czasownik + community
Kolokacji: 136
community based • community located • community operated • community called • express like communities • community is named • ...
przymiotnik + community
Kolokacji: 499
unincorporated community • local community • international community • Jewish community • rural community • black community • ...
przyimek + community
Kolokacji: 28
including community • across communities • within the community • throughout the community • outside the community • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.