PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"cocktail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cocktail rzeczownik

rzeczownik + cocktail
Kolokacji: 20
Molotov cocktail • shrimp cocktail • drug cocktail • fruit cocktail • champagne cocktail • ...
cocktail + rzeczownik
Kolokacji: 33
cocktail party • cocktail lounge • cocktail hour • cocktail dress • cocktail reception • cocktail bar • cocktail waitress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. cocktail party = koktajl, spotkanie towarzyskie cocktail party
  • As if they had last met at a cocktail party.
  • She had made up her mind at the cocktail party.
  • "You were talking to him at the cocktail party last night."
  • She would have called it a cocktail party, at most.
  • The first night after the cocktail party had been the start of it all.
  • You have always thought of it as a long cocktail party.
  • It is like trying to talk to everyone within 50 feet of you at a large cocktail party.
  • It's just not the sort of thing you bring up at an average cocktail party.
  • Then, one afternoon she went to a cocktail party without him.
  • Sometimes, the web is more of a cocktail party than a club meeting.
3. cocktail hour = późne popołudnie cocktail hour
4. cocktail dress = sukienka koktajlowa cocktail dress
5. cocktail reception = przyjęcie weselne z przystawkami (zamiast tradycyjnego obiadu) cocktail reception
6. cocktail bar = bar, koktajl bar cocktail bar
7. cocktail waitress = barmanka serwująca koktajle cocktail waitress
8. cocktail glass = kieliszek koktajlowy cocktail glass
9. cocktail napkin = serwetka koktajlu cocktail napkin
10. cocktail shaker = shaker do koktajli cocktail shaker
11. cocktail sauce = sos koktajlu cocktail sauce
cocktail + czasownik
Kolokacji: 5
Cocktail follows • Cocktail begins • cocktail containing • cocktail makes • Cocktail costs
czasownik + cocktail
Kolokacji: 12
serve cocktails • sip cocktails • cocktail made • Cocktail is followed • throw Molotov cocktails • ...
przymiotnik + cocktail
Kolokacji: 27
potent cocktail • classic cocktail • lethal cocktail • exotic cocktail • tropical cocktail • ...
przyimek + cocktail
Kolokacji: 9
for cocktails • with cocktails • of cocktails • in cocktails • to cocktails • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.