TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"clean" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clean czasownik

clean + rzeczownik
Kolokacji: 64
clean up one's act • clean one's room • clean one's teeth • clean the house • clean toilets • ...
czasownik + clean
Kolokacji: 10
finish cleaning • begin cleaning • start cleaning • use to clean • spend cleaning • ...
clean + przyimek
Kolokacji: 26
clean up • clean out • clean off • clean with • clean for • ...
clean + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
thoroughly cleaned • properly cleaned • carefully cleaned • cleaned regularly • newly cleaned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.