eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"clean" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clean czasownik

clean + rzeczownik
Kolokacji: 64
clean up one's act • clean one's room • clean one's teeth • clean the house • clean toilets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(3) tooth, Tip
Kolokacji: 2
2. clean Tips = czyste Wskazówki clean Tips
(7) office, hand, staff
Kolokacji: 3
(9) agent, fluid, chemical
Kolokacji: 3
(10) equipment, pan, kit
Kolokacji: 3
(11) desk, table
Kolokacji: 2
(13) solution, solvent
Kolokacji: 2
(14) pollution, shoe
Kolokacji: 2
(15) fingernail, nail
Kolokacji: 2
czasownik + clean
Kolokacji: 10
finish cleaning • begin cleaning • start cleaning • use to clean • spend cleaning • ...
clean + przyimek
Kolokacji: 26
clean up • clean out • clean off • clean with • clean for • ...
clean + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
thoroughly cleaned • properly cleaned • carefully cleaned • cleaned regularly • newly cleaned • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.