"classification" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

classification rzeczownik

rzeczownik + classification
Kolokacji: 24
mountains classification • points classification • job classification • PLANTS Classification • security classification • ...
classification + rzeczownik
Kolokacji: 21
classification system • classification scheme • classification society • classification code • Classification Board • ...
classification + czasownik
Kolokacji: 19
classification includes • classification proposes • classification varies • classification uses • classification divides • ...
czasownik + classification
Kolokacji: 17
win the classification • classification is used • classification is based • give a classification • defy classification • ...
przymiotnik + classification
Kolokacji: 73
general classification • stellar classification • new classification • racial classification • different classification • ...
przyimek + classification
Kolokacji: 8
of classification • for classification • to the classification • on the classification • in the classification • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.