TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"class" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

class rzeczownik

rzeczownik + class
Kolokacji: 257
master class • art class • freshman class • education class • kindergarten class • science class • dance class • yoga class • grade class • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 63
1. master class = lekcja dla zdolnych uczniów (prowadzona przez kogoś sławnego, np. znanego muzyka) master class
  • He has given master classes at major schools around the world.
  • In later years, she gave several master classes through the Met.
  • The master class is first of all about an audience and a star.
  • He also had private students and gave master classes around the country.
  • Master classes are free too, but you must sign up for them on the day and in person.
  • Since then he has continued to give master classes there.
  • You know a master class has worked when even members of the audience make progress.
  • She taught master classes at the school for four years.
  • She is giving a master class to three opera students.
  • It may be the next best thing to attending a master class.
4. weight class = klasa wagowa (np. w boksie) weight class
8. dance class = nauka tańca, zajęcia taneczne dance class
9. yoga class = zajęcia jogi yoga class
10. grade class = klasa klasy grade class
11. asset class = rodzaj aktywów asset class
13. school class = klasa szkolna school class
14. evening class = zajęcia wieczorowe evening class
16. college class = klasa college'u college class
17. business class = klasa biznesowa, klasa biznes, klasa business (rodzaj siedzenia w samolocie) business class
18. gym class = zajęcia na siłowni gym class
19. world class = klasa światowa world class
20. night class = zajęcia wieczorowe night class
21. music class = lekcja muzyki music class
22. enzyme class = klasa enzymu enzyme class
25. merchant class = klasa handlowa merchant class
26. math class = lekcja matematyki math class
27. computer class = klasa komputerowa computer class
28. recruiting class = klasa rekrutacji recruiting class
29. Fame Class = Sława Klasa Fame Class
30. ship class = klasa statku ship class
31. character class = klasa znaków character class
32. economy class = klasa ekonomiczna (np. w samolocie, pociągu) economy class
33. aerobics class = zajęcia z aerobiku aerobics class
34. kg class = klasa kg kg class
36. Rail Class = Klasa kolejowa Rail Class
37. training class = zajęcia z szkolenia training class
38. elite class = elitarna klasa elite class
39. First Class of the Order = Pierwsza klasa Porządku First Class of the Order
40. cooking class = zajęcia z gotowania cooking class
41. studies class = zajęcia z nauk studies class
42. warrior class = klasa wojowników warrior class
43. drama class = klasa teatralna drama class
45. exercise class = zajęcia z ćwiczenia exercise class
46. Bible class = Biblijna klasa Bible class
47. AP class = Klasa AP AP class
48. class of people = klasa ludzi class of people
49. core curriculum school class = klasa minimum programowego szkolna core curriculum school class
50. metre class = klasa metra metre class
51. summer class = letnia klasa summer class
52. officer class = zajęcia z funkcjonariusza officer class
53. core class = klasa podstawowa core class
54. group class = klasa grupowa group class
56. leisure class = klasa niepracująca leisure class
57. fitness class = zajęcia fitness fitness class
58. composition class = klasa kompozycji composition class
59. class of society = klasa społeczeństwa class of society
60. Star class = Klasa gwiazdorska Star class
61. chemistry class = klasa chemii chemistry class
62. sophomore class = klasa studenta drugiego roku sophomore class
class + rzeczownik
Kolokacji: 217
class size • class struggle • class action • Class b • class warfare • Class AAA • class distinction • class act • class honor • class family • ...
class + czasownik
Kolokacji: 102
class includes • class graduates • class begins • class starts • class consists • class uses • class takes • class goes • class meets • ...
czasownik + class
Kolokacji: 124
attend classes • teach classes • offer classes • conduct classes • take classes • include classes • begin classes • class called • ...
przymiotnik + class
Kolokacji: 249
middle class • upper class • low class • social class • senior class • entire class • whole class • regular class • English class • ...
przyimek + class
Kolokacji: 29
during class • between classes • after class • about class • into several classes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.