ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"civilian" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

civilian przymiotnik

civilian + rzeczownik
Kolokacji: 232
civilian population • civilian life • civilian casualty • civilian clothes • civilian government • civilian employee • civilian use • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
1. civilian population = ludność cywilna civilian population
2. civilian life = cywil życie civilian life
4. civilian clothes = odzież cywilna civilian clothes
7. civilian use = wykorzystanie cywila civilian use
9. civilian rule = zasada cywila civilian rule
11. civilian official = urzędnik cywila civilian official
12. civilian authority = władza cywila civilian authority
14. civilian personnel = cywilny personel civilian personnel
15. civilian aircraft = samolot cywila civilian aircraft
16. civilian honor = honor cywila civilian honor
17. civilian leader = przywódca cywila civilian leader
18. civilian award = nagroda cywila civilian award
19. civilian worker = robotnik cywila civilian worker
20. civilian court = cywil sąd civilian court
21. civilian agency = agencja cywila civilian agency
22. civilian airport = lotnisko cywilne civilian airport
23. civilian area = obszar cywila civilian area
24. civilian job = cywil praca civilian job
25. civilian contractor = przedsiębiorca cywila civilian contractor
26. civilian service = cywil usługa civilian service
27. civilian clothing = cywil odzież civilian clothing
29. civilian market = cywil rynek civilian market
31. civilian ship = statek cywila civilian ship
32. civilian administration = służba administracyjna civilian administration
34. civilian vehicle = pojazd cywila civilian vehicle
35. civilian leadership = cywil przywództwo civilian leadership
36. civilian staff = personel cywila civilian staff
37. civilian traffic = cywil ruch uliczny civilian traffic
38. civilian administrator = administrator cywila civilian administrator
39. civilian program = program cywila civilian program
40. civilian member = cywil członek civilian member
41. civilian lawyer = prawnik cywila civilian lawyer
42. civilian volunteer = cywil ochotnik civilian volunteer
43. civilian crew = załoga cywila civilian crew
45. civilian airliner = samolot pasażerski cywila civilian airliner
46. civilian police = cywil policja civilian police
47. civilian organization = organizacja cywila civilian organization
48. civilian pilot = cywil pilot civilian pilot
49. civilian victim = ofiara cywila civilian victim
50. civilian reactor = reaktor cywila civilian reactor
52. civilian dress = cywil sukienka civilian dress
53. civilian plane = cywil samolot civilian plane
54. civilian sector = sektor cywila civilian sector
55. civilian settlement = porozumienie cywila civilian settlement

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.