"championship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

championship rzeczownik

rzeczownik + championship
Kolokacji: 220
World Championship • state championship • league championship • conference championship • division championship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
  • However, they have not won a league championship since 1985.
  • In 2001 the team made a run for the league championship.
  • They won their first and only league championship in 1998.
  • They won the league championship in both 1920 and 1921.
  • The team won the league championship in 1955, but had its final season the next year, 1956.
  • He won the league championship at the end of season 2.
  • In 2003, he won a league championship with the team.
  • Later in the same year, they won the league championship.
  • He also led the team to the 29th league championship, 2nd under him in 1993-94.
  • They won the league championship in 1952 with a 81-59 record.
18. season championship = mistrzostwa pory roku season championship
20. Heavyweight Championship = Mistrzostwa wagi ciężkiej Heavyweight Championship
21. FIS World Ski Championship = Narta FIS światowa Mistrzostwa FIS World Ski Championship
22. Figure Skating Championship = Łyżwiarstwo figurowe Mistrzostwa Figure Skating Championship
23. World Figure Skating Championship = Łyżwiarstwo figurowe światowe Mistrzostwa World Figure Skating Championship
28. Aquatics Championship = Sporty wodne Mistrzostwa Aquatics Championship
29. Youth Championship = Mistrzostwa młodzieżowe Youth Championship
30. Stanley Cup championship = Stanley Filiżanka mistrzostwa Stanley Cup championship
33. Players Championship = Gracze Mistrzostwa Players Championship
34. Curling Championship = Curling Mistrzostwa Curling Championship
35. World Junior Championship = Junior światowy Mistrzostwa World Junior Championship
37. Football League Championship = Mistrzostwo ligi piłkarskie Football League Championship
38. World Indoor Championship = Świat Pokojowe Mistrzostwa World Indoor Championship
40. World Aquatics Championship = Sporty Wodne światowe Mistrzostwa World Aquatics Championship
41. World Series championship = Mistrzostwa mistrzostw w baseballu World Series championship
42. World Rally Championship = Mistrzostwa światowe rajdowe World Rally Championship
45. track championship = mistrzostwa w konkurencjach biegowych track championship
49. Tag Team Championship = Metka Mistrzostwa drużynowe Tag Team Championship
50. FIFA U-17 World Championship = FIFA U-17 mistrzostwa świata FIFA U-17 World Championship
52. World Boxing Championship = Mistrzostwa światowe bokserskie World Boxing Championship
55. World Heavyweight Championship = Mistrzostwa wagi ciężkiej światowe World Heavyweight Championship
56. World Youth Championship = Mistrzostwa światowe młodzieżowe World Youth Championship
60. United States championship = Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych United States championship
61. Athletics Indoor Championship = Lekka atletyka Pokojowe Mistrzostwa Athletics Indoor Championship
62. World Orienteering Championship = Biegi na orientację światowe Mistrzostwa World Orienteering Championship
63. World Tag Team Championship = Metka światowa Mistrzostwa drużynowe World Tag Team Championship
64. World Rowing Championship = Wioślarstwo światowe Mistrzostwa World Rowing Championship
65. FIFA World Youth Championship = FIFA World Mistrzostwa młodzieżowe FIFA World Youth Championship
67. Home Nations Championship = Narody domowe Mistrzostwa Home Nations Championship
69. Judo Championship = Mistrzostwa judo Judo Championship
71. World Artistic Gymnastics Championship = Gimnastyka sportowa światowa Mistrzostwa World Artistic Gymnastics Championship
72. South American Youth Championship = Południowoamerykańskie Mistrzostwa młodzieżowe South American Youth Championship
75. Rugby Championship = Mistrzostwa rugbe Rugby Championship
78. school championship = mistrzostwa szkolne school championship
79. Biathlon World Championship = Biathlon mistrzostwa świata Biathlon World Championship
80. FIA GT Championship = Mistrzostwa FIA GT FIA GT Championship
83. Formula World Championship = Mistrzostwa świata Formuły Formula World Championship
championship + rzeczownik
Kolokacji: 131
championship game • championship team • championship title • championship series • championship season • championship match • ...
championship + czasownik
Kolokacji: 23
championship wins • championship takes • held by the Ultimate Championship • championship comes • championship begins • ...
czasownik + championship
Kolokacji: 77
win at the World Championships • compete at the World Championships • compete in the World Championships • ...
przymiotnik + championship
Kolokacji: 105
European Championship • national championship • major championship • consecutive championship • Australian Championship • ...
przyimek + championship
Kolokacji: 19
including several championships • with several championships • during the championship • for the championship • to the championship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.