PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"building" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

building rzeczownik

rzeczownik + building
Kolokacji: 353
office building • apartment building • brick building • stone building • administration building • Parliament building • ...
building + rzeczownik
Kolokacji: 162
building material • building block • building code • building boom • building owner • building contractor • building permit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
1. building material = materiały budowlane, artykuły budowlane building material
  • Another change over the years has been in building materials.
  • The cost of building materials is cut by more than half.
  • It is also one of the few building materials that look better over time.
  • It was also a source of building material in earlier times.
  • As the town grew, so did the need for building materials.
  • Stone inside and out, their first major building material here.
  • The stone can also be used as a building material.
  • Wood has been used as a building material for thousands of years in its natural state.
  • Various building materials have been used in the construction of the house.
  • The House itself was to be sold as old building materials and pulled down.
2. building block = klocek (do zabawy dla dzieci) building block
4. building boom = ożywienie w budownictwie building boom
7. building permit = pozwolenie na budowę building permit
9. building complex = zespół budynków building complex
11. building site = plac budowy, miejsce budowy building site
13. building program = program budynku building program
14. building society = kasa oszczędnościowo-kredytowa building society
15. building work = prace budowlane building work
18. building trade = branża budowlana building trade
19. building plan = plan zabudowy building plan
21. Building Map = Budynek Mapa Building Map
24. building house = dom budynku building house
25. building cost = koszt budowy building cost
26. building stone = kamień budowlany building stone
27. building type = budynek typ building type
28. building facade = fasada budynku building facade
29. building activity = działalność budynku building activity
30. building technique = sposób budowania building technique
34. building process = proces budynku building process
36. building principal = dyrektor budynku building principal
37. building wall = budynek ściana building wall
38. building style = styl budynku building style
39. building control = kontrola budynku building control
41. building company = firma budowlana building company
42. building system = system budynku building system
43. building structure = konstrukcja budowlana building structure
44. building fund = fundusz budowlany building fund
45. building product = budynek produkt building product
46. building collapse = upadek budynku building collapse
building + czasownik
Kolokacji: 218
building houses • building contains • building dating • building collapses • building undergoes • building features • building rises • ...
czasownik + building
Kolokacji: 253
list building • keep building • protect buildings • create buildings • contain several buildings • building is expanded • open in a building • ...
przymiotnik + building
Kolokacji: 558
historic building • main building • tall building • public building • commercial building • residential building • high-rise building • ...
przyimek + building
Kolokacji: 52
by buildings • including buildings • in front of the building • with buildings • on top of the building • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.