"border" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

border rzeczownik

rzeczownik + border
Kolokacji: 119
land border • state border • county border • border of several countries • U.S. border • border of the district • ...
border + rzeczownik
Kolokacji: 101
border area • border town • border guard • border region • Border Patrol • border crossing • border dispute • border security • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. border area = teren przygraniczny border area
9. border post = słup graniczny border post
11. border city = miasto przygraniczne border city
13. border war = wojna graniczna border war
14. UK Border Agency row = Brytyjska Agencja graniczna rząd UK Border Agency row
15. border police = policja graniczna border police
18. border village = wieś graniczna border village
19. border conflict = konflikt graniczny border conflict
20. border zone = strefa graniczna border zone
21. border fence = ogrodzenie graniczne border fence
22. border station = stacja kolejowa graniczna border station
23. border line = linia graniczna border line
25. Border Patrol agent = Agent patrolu granicznego Border Patrol agent
26. border checkpoint = posterunek graniczny border checkpoint
27. Borders Book = Granice Książka Borders Book
28. border issue = kwestia graniczna border issue
border + czasownik
Kolokacji: 26
border crossing • border runs • border separating • border follows • border dividing • ...
czasownik + border
Kolokacji: 41
secure one's borders • defend one's borders • protect one's borders • open one's borders • cross the border • border is closed • ...
przymiotnik + border
Kolokacji: 241
northern border • southern border • western border • eastern border • Mexican border • Canadian border • international border • ...
przyimek + border
Kolokacji: 30
within one's borders • beyond one's borders • without Borders • close to the border • outside one's borders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.