"blank" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blank przymiotnik

blank + rzeczownik
Kolokacji: 80
blank wall • blank page • blank check • blank space • blank look • blank screen • blank face • blank expression • blank slate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. blank wall = ślepa ściana blank wall
2. blank page = nowa strona blank page
3. blank space = puste miejsce (np. w formularzu) blank space
4. blank check = czek in-blanco blank check
5. blank look = obojętne spojrzenie, pusty wzrok blank look
6. blank face = twarz pozbawiona wyrazu blank face
7. blank screen = pusty ekran blank screen
8. blank expression = puste wyrażenie blank expression
9. blank slate = pierwotny stan umysłu człowieka, niezapisana karta, tabula rasa blank slate
10. blank sheet = czysta kartka blank sheet
11. blank eye = puste oko blank eye
12. blank verse = wiersz biały, białe wiersze (bez rymów) blank verse
13. blank canvas = puste płótno blank canvas
14. blank spot = puste miejsce blank spot
15. blank point range = skonsternowany zakres punktu blank point range
16. blank paper = papier czysty blank paper
17. blank stare = puste spojrzenie blank stare
18. blank piece = pusty kawałek blank piece
czasownik + blank
Kolokacji: 6
go blank • look blank • leave blank • face blank • draw blank • ...
przysłówek + blank
Kolokacji: 12
completely blank • carefully blank • utterly blank • perfectly blank • totally blank • ...
blank + przyimek
Kolokacji: 5
blank with • blank for • blank on • blank in • blank to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.