"birth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

birth rzeczownik

rzeczownik + birth
Kolokacji: 12
birth of one's child • birth of one's son • birth of one's daughter • birth of Christ • birth of Jesus • ...
birth + rzeczownik
Kolokacji: 46
birth control • birth certificate • birth defect • birth rate • birth date • birth mother • birth weight • birth name • birth year • ...
birth + czasownik
Kolokacji: 8
birth accounts • birth occurs • birth takes • birth comes • birth coincides • ...
czasownik + birth
Kolokacji: 23
give birth • celebrate the birth • die after birth • die before one's birth • see the birth • ...
przymiotnik + birth
Kolokacji: 41
live birth • noble birth • premature birth • virgin birth • new birth • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. live birth = poród żywego płodu live birth
2. noble birth = szlacheckie narodziny noble birth
4. virgin birth = dzieworództwo virgin birth
5. new birth = nowe narodziny new birth
6. high birth = wysokie narodziny high birth
7. out-of-wedlock birth = out-of-wedlock narodziny out-of-wedlock birth
8. low birth = niskie pochodzenie klasowe low birth
przyimek + birth
Kolokacji: 21
since birth • at birth • from birth • by birth • of birth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.