ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"birth" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

birth rzeczownik

rzeczownik + birth
Kolokacji: 12
birth of one's child • birth of one's son • birth of one's daughter • birth of Christ • birth of Jesus • ...
birth + rzeczownik
Kolokacji: 46
birth control • birth certificate • birth defect • birth rate • birth date • birth mother • birth weight • birth name • birth year • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. birth control = antykoncepcja, kontrola urodzeń, regulacja urodzeń, zapobieganie ciąży birth control
2. birth certificate = metryka urodzenia, świadectwo urodzenia birth certificate
4. birth rate = współczynnik urodzeń birth rate
5. birth date = data urodzenia birth date
6. birth mother = matka biologiczna, rodzicielka birth mother
7. birth weight = masa urodzeniowa birth weight
8. birth name = imię narodzin birth name
9. birth year = rok narodzin birth year
10. birth parent = rodzic biologiczny birth parent
11. birth control pill = tabletka antykoncepcyjna, pigułka antykoncepcyjna birth control pill
12. birth canal = kanał rodny, drogi rodne birth canal
13. birth record = narodziny zapis birth record
14. birth place = miejsce narodzin birth place
15. birth control method = metoda kontroli urodzin birth control method
16. birth attendant = szatniarz narodzin birth attendant
17. birth abortion = narodziny przerwanie ciąży birth abortion
18. birth anniversary = narodziny rocznica birth anniversary
19. birth father = biologiczny ojciec birth father
20. birth order = porządek narodzin birth order
birth + czasownik
Kolokacji: 8
birth accounts • birth occurs • birth takes • birth comes • birth coincides • ...
czasownik + birth
Kolokacji: 23
give birth • celebrate the birth • die after birth • die before one's birth • see the birth • ...
przymiotnik + birth
Kolokacji: 41
live birth • noble birth • premature birth • virgin birth • new birth • ...
przyimek + birth
Kolokacji: 21
since birth • at birth • from birth • by birth • of birth • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.