BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
(8) health, welfare
Kolokacji: 2
(11) tax, custom, law, enforcement
Kolokacji: 4
(12) power, emergency, intelligence
Kolokacji: 3
(17) planning, budget
Kolokacji: 2
(20) Tunnel, Antiquity, Embryology
Kolokacji: 3
(21) park, parking, stadium
Kolokacji: 3
1. Broadcasting Authority = Władza do spraw radia i telewizji Broadcasting Authority
2. Radio Authority = Władza radiowa Radio Authority
  • A number of new local commercial services were licensed by the Radio Authority in the late 1980s and 1990s.
  • Engineers at the BBC and the Radio Authority know all this.
  • The Radio Authority awarded this in early 2001.
  • Potential applicants had around 16 weeks to put their proposals on paper and send them back to the Radio Authority.
  • He was appointed a member of the Radio Authority for five years from December 1998 to December 2003.
  • He is the only member of the Radio Authority to have been honoured in this way by the radio industry.
  • However, the Radio Authority suspended the licence grant having reservations about the financial backing of the community group.
  • The Radio Authority then ruled that he was not a fit person to own a radio station.
  • In 1999 the Radio Authority confirmed that Bridgwater would get its own full time radio service.
  • More widespread benefits are likely from the passing away of secondary rental, which will finally disappear with the advent of the Radio Authority.
3. Media Authority = Władza medialna Media Authority
(25) security, safety
Kolokacji: 2
(28) Redevelopment, sanitation
Kolokacji: 2
(29) Visitor, Steamship
Kolokacji: 2
(30) Sewer, Sewerage
Kolokacji: 2
(31) spending, purchasing
Kolokacji: 2
(32) Serb, Ulster, Rwandan
Kolokacji: 3
(33) track, rail, railway
Kolokacji: 3
(34) town, Vichy
Kolokacji: 2
(35) Liquor, rebel
Kolokacji: 2
(37) bonding, toll
Kolokacji: 2
(38) negotiating, delegate
Kolokacji: 2
(39) Montenegrin
Kolokacji: 1
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.