KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"assistance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

assistance rzeczownik

rzeczownik + assistance
Kolokacji: 63
cash assistance • government assistance • emergency assistance • development assistance • disaster assistance • directory assistance • ...
assistance + rzeczownik
Kolokacji: 33
assistance program • Assistance Corporation • assistance package • assistance center • assistance fund • ...
assistance + czasownik
Kolokacji: 8
assistance comes • assistance helps • assistance includes • assistance provides • assistance arrives • ...
czasownik + assistance
Kolokacji: 61
provide assistance • need assistance • receive assistance • offer assistance • seek assistance • require assistance • request assistance • ...
przymiotnik + assistance
Kolokacji: 114
financial assistance • technical assistance • public assistance • military assistance • medical assistance • humanitarian assistance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. public assistance = pomoc socjalna public assistance
7. economic assistance = pomoc gospodarcza economic assistance
11. American assistance = Amerykańska pomoc American assistance
12. direct assistance = bezpośrednia pomoc direct assistance
16. immediate assistance = natychmiastowa pomoc immediate assistance
18. consular assistance = konsularna pomoc consular assistance
20. great assistance = wielka pomoc great assistance
22. social assistance = opieka społeczna social assistance
przyimek + assistance
Kolokacji: 16
without assistance • for assistance • of assistance • to one's assistance • on assistance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.