Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"angel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

angel rzeczownik

rzeczownik + angel
Kolokacji: 30
California Angel • guardian angel • Anaheim Angel • Angel of Death • Hells Angel • ...
angel + rzeczownik
Kolokacji: 53
angel investor • Angel Gabriel • Angel Eye • angel wing • angel dust • ...
angel + czasownik
Kolokacji: 97
Angel says • angel comes • angel appears • angel tells • Angel takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. angel appears = anioł pojawia się angel appears
2. Angel takes = Anioł bierze Angel takes
4. angel looks = anioł patrzy angel looks
5. Angel begins = Anioł napoczyna Angel begins
7. Angel agrees = Anioł zgadza się Angel agrees
8. Angel seems = Anioł wydaje się Angel seems
9. Angel enters = Anioł wchodzi Angel enters
10. angel bearing = zachowanie anioła angel bearing
11. Angel starts = Anioł zaczyna Angel starts
12. angel hangs = linie anioła angel hangs
13. Angel accepts = Anioł akceptuje Angel accepts
(6) stand, fight, confront
Kolokacji: 3
(7) try, see, decide, assure
Kolokacji: 4
(8) dance, nod
Kolokacji: 2
(11) ask, want, call, need, cry
Kolokacji: 5
(12) beat, kill, defeat
Kolokacji: 3
(13) tie, command, intervene
Kolokacji: 3
czasownik + angel
Kolokacji: 16
call Angel • angel sent • see an angel • play for the California Angels • trade to the California Angels • ...
przymiotnik + angel
Kolokacji: 30
Dark Angel • little angel • Blue Angel • Black Angel • good angel • ...
przyimek + angel
Kolokacji: 13
of angels • with angels • in Angels • on Angel • about angels • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.