"Hells Angel" — Słownik kolokacji angielskich

Hells Angel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piekła Anioł
  1. hell rzeczownik + angel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But there was the tale of the Hells Angels too.

powered by  eTutor logo