"analysis" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

analysis rzeczownik

rzeczownik + analysis
Kolokacji: 136
data analysis • DNA analysis • policy analysis • computer analysis • systems analysis • news analysis • regression analysis • ...
analysis + rzeczownik
Kolokacji: 20
analysis tool • analysis technique • analysis method • analysis software • analysis program • ...
analysis + czasownik
Kolokacji: 73
analysis shows • analysis suggests • analysis reveals • analysis indicates • analysis finds • analysis confirms • analysis using • ...
czasownik + analysis
Kolokacji: 54
require analysis • include analysis • provide analysis • use analysis • analysis is performed • conduct an analysis • offer an analysis • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
11. involve analysis = obejmij analizę involve analysis
12. allow analysis = pozwól na analizę allow analysis
13. make an analysis = marki analiza make an analysis
14. use in analysis = wykorzystanie w analizie use in analysis
15. apply analysis = zastosuj analizę apply analysis
17. contain analysis = powstrzymaj analizę contain analysis
18. use for analysis = wykorzystanie do analizy use for analysis
19. analysis prepared = analiza przygotowała analysis prepared
20. give an analysis = daj analizę give an analysis
21. agree with one's analysis = zgadzać się czyjś analiza agree with one's analysis
przymiotnik + analysis
Kolokacji: 292
statistical analysis • detailed analysis • final analysis • phylogenetic analysis • economic analysis • far analysis • critical analysis • ...
przyimek + analysis
Kolokacji: 22
for analysis • of analysis • through analysis • from analysis • by analysis • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.