"alike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alike przysłówek

czasownik + alike
Kolokacji: 42
look alike • think alike • alike say • dressed alike • sound alike • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.