"agency" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

agency rzeczownik

rzeczownik + agency
Kolokacji: 232
government agency • advertising agency • intelligence agency • state agency • news agency • space agency • travel agency • ...
agency + rzeczownik
Kolokacji: 53
agency official • UK Border Agency row • agency spokesman • agency executive • agency company • agency head • agency employee • ...
agency + czasownik
Kolokacji: 296
agency issues • agency operates • agency approves • agency plans • agency announces • agency seeks • agency fails • ...
czasownik + agency
Kolokacji: 94
agency listed • agency called • agency owned • agency charged • include agencies • check with the agencies • involve agencies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. agency listed = agencja wymieniła agency listed
2. agency owned = agencja posiadała agency owned
  • The inquiry could, I suppose, call in some of the people who own agencies.
  • It has become increasingly common for senior executives of large agencies owned by the giant holding companies to open smaller shops.
  • Changes are being made at agencies owned by the Omnicom Group.
  • Changes in top executives are being made at three agencies owned by Interpublic Group.
  • There are changes at agencies owned by the Bcom3 Group that involve advertising for two demographic groups.
  • Two advertisers will begin using agencies owned by the Omnicom Group.
  • Interestingly, many of those awards went to agencies owned by Omnicom Group.
  • Changes are coming at two agencies owned by the Interpublic Group of Companies.
  • Three agencies owned by the Interpublic Group of Companies are making changes.
  • Lopex owns agencies that specialize in services like advertising, direct marketing, research, public relations and design.
3. agency called = agencja zwołała agency called
4. agency charged = agencja pobrała opłatę agency charged
8. receive from agencies = otrzymaj od agencji receive from agencies
9. agency based = agencja oparła agency based
10. agency known = agencja znany agency known
11. grant agency = agencja dotacji grant agency
12. use agencies = agencje wykorzystania use agencies
16. head the agency = bądź na czele agencji head the agency
17. pose for Transit Agencies = stanów dla Agencji przejściowych pose for Transit Agencies
18. file for agency = plik dla agencji file for agency
19. leave the agency = odejdź z agencji leave the agency
21. join the agency = zapisz się do agencji join the agency
23. ask the agency = zapytaj o agencję ask the agency
25. assist agencies = pomóż agencjom assist agencies
26. provide to agencies = dostarcz do agencji provide to agencies
27. start one's agency = zaczynać czyjś agencja start one's agency
29. recognize by the Texas Agency = rozpoznawać przez Teksas Agencja recognize by the Texas Agency
30. direct agencies = bezpośrednie agencje direct agencies
31. represent agencies = reprezentuj agencje represent agencies
32. name as the agency = imię jako agencja name as the agency
33. lose to agency = przegraj z agencją lose to agency
przymiotnik + agency
Kolokacji: 202
federal agency • free agency • local agency • public agency • regulatory agency • independent agency • international agency • ...
przyimek + agency
Kolokacji: 23
among agencies • between agencies • by the Texas Agency • of agencies • including agencies • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.