BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"age" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

age rzeczownik

rzeczownik + age
Kolokacji: 74
ice age • Bronze Age • retirement age • Iron Age • Stone Age • Advertising Age • information age • Internet age • computer age • ...
age + rzeczownik
Kolokacji: 51
age group • age range • age limit • age difference • age discrimination • age level • age category • age bracket • age restriction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. age group = grupa wiekowa age group
2. age range = przedział wiekowy, zakres wiekowy, widełki wiekowe age range
3. age limit = limit wiekowy age limit
  • Most states have no age limit for when the money has to be used.
  • The age limit is 10 to 15 years, and a total of 700 students.
  • The age limits are 7, 11 or 15 years old.
  • In 2006, the age limit was raised to the current 20.
  • Many other rights are not subject to any age limit at all.
  • An age limit of 28 - 30 is usually set.
  • He wouldn't pass the age limit much less the physical.
  • The age limit of the girls has been set down to 14.
  • Having reached the age limit in 1956, he left the Army.
  • On March 1, 2012 the age limit was raised back to 15 years.
4. age difference = różnica wieku age difference
5. age discrimination = dyskryminacja ze względu na wiek, dyskryminacja osób starszych, dyskryminacja wiekowa age discrimination
6. age level = poziom wieku age level
7. age category = kategoria wiekowa age category
8. age bracket = przedział wiekowy, zakres wiekowy, widełki wiekowe age bracket
9. age requirement = wymóg wieku age requirement
10. age restriction = ograniczenie wieku age restriction
11. age distribution = struktura wieku, struktura według wieku age distribution
12. Golden Age painter = Malarz złotego wieku Golden Age painter
13. age gap = różnica wieku age gap
14. age pension = renta wieku age pension
15. age spot = plama starcza age spot
age + czasownik
Kolokacji: 48
age begins • age comes • age ranges • age makes • age considers • ...
czasownik + age
Kolokacji: 187
base on one's age • give one's age • show one's age • win at the age • learn at an age • lose at the age • date to the Bronze Age • ...
przymiotnik + age
Kolokacji: 155
median age • early age • young age • old age • golden age • middle age • Dark Age • certain age • advanced age • modern age • ...
przyimek + age
Kolokacji: 40
with age • of age • for ages • in age • about one's age • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.