"acceptance" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

acceptance rzeczownik

rzeczownik + acceptance
Kolokacji: 9
acceptance of one's terms • consumer acceptance • market acceptance • acceptance of conditions • college acceptance • ...
acceptance + rzeczownik
Kolokacji: 8
acceptance speech • acceptance rate • Acceptance Letter • acceptance trial • acceptance testing • ...
acceptance + czasownik
Kolokacji: 8
acceptance comes • acceptance means • acceptance requires • acceptance leads • Acceptance constitutes • ...
czasownik + acceptance
Kolokacji: 36
gain acceptance • find acceptance • win acceptance • receive acceptance • achieve acceptance • ...
przymiotnik + acceptance
Kolokacji: 72
wide acceptance • widespread acceptance • general acceptance • public acceptance • social acceptance • great acceptance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. wide acceptance = szeroko zakrojona akceptacja wide acceptance
2. widespread acceptance = rozpowszechniona akceptacja widespread acceptance
3. general acceptance = akceptacja bezwarunkowa general acceptance
4. public acceptance = publiczna akceptacja public acceptance
5. great acceptance = wielka akceptacja great acceptance
6. social acceptance = socjalna akceptacja social acceptance
7. international acceptance = międzynarodowa akceptacja international acceptance
8. broad acceptance = szeroka akceptacja broad acceptance
przyimek + acceptance
Kolokacji: 21
for acceptance • of acceptance • to acceptance • with acceptance • in acceptance • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.