BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Johnson" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

Johnson rzeczownik

rzeczownik + Johnson
Kolokacji: 334
Randy Johnson • Larry Johnson • Lyndon Johnson • Howard Johnson • Samuel Johnson • Ms. Johnson • Jimmy Johnson • Robert Johnson • ...
Johnson + rzeczownik
Kolokacji: 24
Johnson Administration • Johnson County • Johnson City • Johnson Space Center • Johnson family • ...
Johnson + czasownik
Kolokacji: 179
Johnson says • Johnson wins • Johnson plays • Johnson takes • Johnson makes • Johnson goes • Johnson writes • Johnson tells • ...
czasownik + Johnson
Kolokacji: 21
hit Boris Johnson • include Johnson • replace Johnson • star Van Johnson • Johnson is born • ...
przyimek + Johnson
Kolokacji: 18
by Johnson • with Johnson • to Johnson • from Johnson • for Johnson • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.